VEURE MÉS INFORMACIÓ A "INFORMACIÓ GENERAL".

En el cas del CFGM, es valora tant la base tècnica prèvia, com el vostre potencial físic, capacitat d'aprenentatge, motivació i actitud.

En el cas del CFGS, es valora sobretot el nivell tècnic de la vostra especialitat de circ, així com la forma física  i la capacitat de comunicació i moviment escènic entre altres.

Si no saps quin cicle et correspon, pots enviar un vídeo abans del 14 de maig de 2018 i et recomanarem a quin cicle aplicar. De totes maneres, és possible aplicar als dos.

Cal portar:

  • roba d’entrenament ajustada al cos,
  • calçat d’entrenament (opcional)
  • i el document d’identitat original

Cal retirar-se qualsevol complement (rellotges, arracades, piercings, etc)

Les proves es realitzen a les instal·lacions del Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel (C/ Portlligat, 11-15 08042 Barcelona).

 

PROVES D'ACCÉS AL CICLE FORMATIU DE GRAU MIG EN ANIMACIÓ DE CIRC

1a part: Moviment i col·locació corporal

Objectiu: Valoració de la consciència corporal, la col·locació a l’espai

Contingut: classe pràctica col·lectiva de moviment amb o sense suport musical, de màxim 45 minuts de durada, dirigida per un/a professor/a.

Criteris d’avaluació: col·locació i consciència corporal, col·locació a l’ espai físic, coordinació, capacitat de resposta a les indicacions, capacitat d’incorporació de les correccions.

 

2a part: Flexibilitat i Força

Objectiu: Valorar la flexibilitat i la força

Contingut: sessió col·lectiva dirigida, de màxim 45 minuts de durada, on  l’aspirant passa per estaciones d’un circuit-test, de manera individual.

Criteris d’avaluació: quantitat de repeticions d'exercicis de força i amplitud articular.

 

3a part: Parada de mans

Objectiu: Valoració de las capacitats en situacions d’equilibri invertit.

Contingut: sessió col·lectiva dirigida, de màxim 45 minuts de durada, on es requerirà a l’aspirant que faci parades de mans estàtiques i dinàmiques , de manera individual. La sessió consta d’una part de preparació física col·lectiva i una part d’execució individual.    

Criteris d’avaluació: col·locació corporal, capacitat d'estar en equilibri invertit, execució dels exercicis segons pautes establertes, capacitat d’incorporació d’orientacions i correccions.

 

4a part: Mini trampolí

Objectiu: Valoració de las capacitats en situacions de salts en mini trampolí

Contingut: sessió col·lectiva dirigida, de màxim 45 minuts de durada, on es requerirà que l’aspirant efectuï salts bàsics en mini trampolí, de manera individual i sota supervisió.

Criteris d’avaluació: execució de la cursa i batuda, col·locació al vol i a la recepció, capacitat d’incorporació d’orientacions i correccions i actitud davant el risc potencial.

 

5a part: Acrobàcia

Objectiu: Valoració de les capacitats en figures acrobàtiques bàsiques

Contingut: sessió col·lectiva dirigida, de màxim 45 minuts de durada, on es requerirà que l’aspirant efectuï elements acrobàtics simples (tombarelles, rodes, etc) de manera individual i sota supervisió.

Criteris d’avaluació: execució dels elements proposats (tombarelles, rodes laterals, etc), coordinació i col·locació en la execució dels elements, velocitat de reacció i explosió,  capacitat d’incorporació d’orientacions i correccions i actitud davant el risc potencial.

 

6a part: Prova lliure

Objectiu: Valoració de la capacitat de participació, reacció i relació amb els companys en una proposta de creació col·lectiva

Contingut: sessió col·lectiva dirigida, de màxim 45 minuts de durada, on els aspirants treballen en grups, preparen una proposta escènica de mínim 2 minuts i màxim 4 minuts, a portar a terme davant de la comissió avaluadora.

Criteris d’avaluació: comprensió i execució de les pautes proposades, actitud i escolta vers els companys, capacitat d’improvisació, integració dels llenguatges del circ a la proposta presentada i creativitat en la concepció i execució de la proposta.

 

7a part: Joc teatral

Objectiu: Valoració de la capacitat de reacció i participació en una proposta de joc teatral

Contingut: sessió col·lectiva dirigida, de màxim 45 minuts de durada, on els aspirants respondran individualment a propostes de joc teatral efectuades al moment per un/a professor/a

Criteris d’avaluació: capacitat de reacció i improvització vers la proposta, potencial en el joc teatral, confiança i seguretat en si mateix, capacidad comunicativa en el context de la proposta.

 

Càlcul de la mitjana ponderada

Consciència corporal, col·locació a l’espai >> 10%

Flexibilitat i força >> 10%

Situacions bàsiques d’equilibri invertit >> 20%

Salts sobre mini trampolí >> 20%

Figures acrobàtiques bàsiques >> 20%

Proposta de creació col·lectiva >> 10%

Proposta de joc teatral >> 10%

 

COMPOSICIÓ COMISSIÓ AVALUADORA

PRESIDENTA      Ma Teresa Celis Ramírez

SECRETARIA       Sònia Domínguez Muñoz

VOCAL 1              Anna Nathalie Marie Morin

VOCAL 2              Pablo Javier Domichovsky Vinciguerra

 

VOCAL 3              David Candelich Masnou

 

PROVES D'ACCÉS AL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR EN ARTS DEL CIRCO

 

1a PART – COL·LECTIVA I GENERALISTA

1r exercici: Consciència corporal i col·locació a l’espai

Objectiu: Valoració de la consciència corporal, la col·locació a l’espai

Contingut: classe pràctica col·lectiva de moviment amb o sense suport musical, de màxim 45 minuts de durada, dirigida per un/a professor/a.

Criteris d’avaluació: col·locació i consciència corporal, col·locació a l’espai físic, coordinació, capacitat de resposta a les indicacions, capacitat d’incorporació de les correccions.

2n exercici: Joc teatral

Objectiu: Valoració de la capacitat de reacció i participació en una proposta de joc teatral

Contingut: sessió col·lectiva dirigida, de màxim 45 minuts de durada, on els aspirants respondran individualment a propostes de joc teatral efectuades al moment per un/a professor/a

Criteris d’avaluació: capacitat de reacció i improvisació vers la proposta, potencial en el joc teatral, confiança i seguretat en si mateix, capacitat comunicativa en el context de la proposta.

3r exercici: Prova de creació col·lectiva

Objectiu: Valoració de la capacitat de participació, reacció i relació amb els companys en una proposta de creació col·lectiva

Contingut: sessió col·lectiva dirigida, de màxim 45 minuts de durada, on els aspirants treballen en grups, preparen una proposta escènica de mínim 2 minuts i màxim 4 minuts, a portar a terme davant de la comissió avaluadora.

Criteris d’avaluació: comprensió i execució de les pautes proposades, actitud i escolta vers els companys, capacitat d’improvisació, integració dels llenguatges del circ a la proposta presentada, creativitat en la concepció i execució de la proposta.

4t exercici: Preparació Física: la resistència, la flexibilitat i la força

Objectiu: Valorar la flexibilitat i la força

Contingut: sessió col·lectiva dirigida, de màxim 45 minuts de durada, on l’aspirant passa per estacions d’un circuit-test, de manera individual.

Criteris d’avaluació: quantitat de repeticions d'exercicis de força i amplitud articular.

5è exercici: Bàsics en equilibri invertit

Objectiu: Valoració de les capacitats en situacions d’equilibri invertit.

Contingut: sessió col·lectiva dirigida, de màxim 45 minuts de durada, on es requerirà a l’aspirant que faci parades de mans estàtiques i dinàmiques, de manera individual. La sessió consta d’una part de preparació física col·lectiva i una part d’execució individual.   

Criteris d’avaluació: col·locació corporal, capacitat d'estar en equilibri invertit, execució dels exercicis segons pautes establertes, capacitat d’incorporació d’orientacions i correccions.

6è exercici: Bàsics en salts sobre minitrampolí

Objectiu: Valoració de las capacitats en situacions de salts en minitrampolí

Contingut: sessió col·lectiva dirigida, de màxim 45 minuts de durada, on es requerirà a l’aspirant que efectuï salts bàsics en mini trampolí, de manera individual i sota supervisió.

Criteris d’avaluació: execució de la cursa i batuda, col·locació al vol i a la recepció, capacitat d’incorporació d’orientacions i correccions i actitud davant el risc potencial.

7è exercici: Bàsics en acrobàcia

Objectiu: Valoració de les capacitats en figures acrobàtiques bàsiques

Contingut: sessió col·lectiva dirigida, de màxim 45 minuts de durada, on es requerirà que l’aspirant efectuï elements acrobàtics simples (tombarelles, rodes, etc) de manera individual i sota supervisió.

Criteris d’avaluació: execució dels elements proposats (tombarelles, rodes laterals, etc), coordinació i col·locació en l’execució dels elements, velocitat de reacció i explosió,  capacitat d’incorporació d’orientacions i correccions i actitud davant el risc potencial.

 

 

2a PART – COL·LECTIVA I ESPECÍFICA

1r exercici: Moviment escènic

Objectiu: Valorar la qualitat de moviment de l’aspirant.

Contingut: sessió col·lectiva dirigida, de màxim 60 minuts de durada, on els aspirants respondran a propostes de dansa i moviment efectuades al moment per un/a professor/a.

Criteris d’avaluació: capacitat de reacció i improvisació vers la proposta, qualitat d’execució i interpretació de la proposta (línies, fluïdesa i presència), potencial creatiu, comprensió i anàlisi de moviment, capacitat d’escolta i repetició.

2n exercici: Comunicació escènica

Objectiu: Valorar la capacitat de desenvolupar una proposta creativa en relació a la disciplina tècnica escollida vers un públic.

Contingut: sessió col·lectiva dirigida, de màxim 60 minuts de durada, on els aspirants respondran a propostes de posada en escena  efectuades al moment per un/a professor/a.

Criteris d’avaluació: capacitat de treball sobre la proposta, capacitat de desenvolupament i aprofundiment vers les propostes, qualitat en l’execució, potencial creatiu.

 

3a PART – INDIVIDUAL I ESPECÍFICA

1r exercici: Nivell tècnic en la 1ª especialitat escollida

Objectiu: Valorar el nivell tècnic real de la disciplina escollida i el seu potencial.

Contingut: Sessions individuals de màxim 15 minuts on els aspirants mostraran el seu nivell tècnic de la disciplina.

Criteris d’avaluació: Comprensió i anàlisis de moviment, capacitat d’escolta i repetició, nivell tècnic.

2n exercici: Presentació artística individual

Objectiu: Valorar les capacitats artístiques i de posada en escena de l’aspirant

Contingut: Presentació individual de màxim 3 minuts de duració amb o sense música

Criteris d’avaluació: Qualitat d’execució (línia, neteja, fluïdesa i seguretat) i interpretació, creativitat i potencial creatiu, presencia escènica, qualitat de la interpretació i el moviment, expressió i comunicació amb el públic.

3r exercici: Nivell tècnic en la 2ª especialitat escollida

Objectiu: Valorar el nivell tècnic real de la disciplina escollida i el seu potencial

Contingut: Sessions individuals de màxim 15 minuts on els aspirants mostraran el seu nivell tècnic de la disciplina

Criteris d’avaluació: Comprensió i anàlisis de moviment, capacitat d’escolta i repetició, nivell tècnic.

Entrevista (no avaluable)

Objectiu:Entrevista individual amb l’aspirant per confirmar que el programa pedagògic correspon a les seves expectatives, així com presa de conscièencia del ritme dels estudis, implicacions financeres i el compromís que s’adquireix.

 

Càlcul de la mitjana ponderada

1a PART >> 20%

Consciència corporal i col·locació a l'espai >> 2’5%

Joc teatral >> 2’5%

Creació col·lectiva >> 2’5%

Preparació Física: la resistència, la flexibilitat i la força >> 5%

Bàsics en equilibri invertit >>  2’5%

Bàsics salts sobre mini trampolí >> 2’5%

Bàsics en acrobàcia >> 2’5%

2a PART >> 20%

Moviment escènic >> 10%

Comunicació escènica >> 10%

3a PART >> 60%

Nivell tècnic en la 1ª especialitat escollida >> 25%

Una presentació artística individual >> 25%

Nivell tècnic en la 2ª especialitat escollida >> 10%

Entrevista (no avaluable)

Projecte De Mar a Mar

El Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel és sòcia del Projecte De Mar a Mar finançat pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional, creat para millorar l’orientació, la formació, i l’acompanyament dels artistes de circ.

Projecte Reflect

El Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel participa del partenariat del Projecte Reflect.