Més Informació?


Trapezi Fix INICIACIÓ 

Dies i horaris: Dim i Dij de 19.00 a 21.00
Professor: Bea Contreras
Màx alumnes per curs: 10
Preu trimestral: 1r trim>275 / 2n - 3r trim>260
El objetivo del nivel de iniciación es el de conocer los elementos básicos que conforman la disciplina. Se pone especial atención a la adquisición de habilidades que permiten acceder a figuras clásicas de trapecio con un nivel de entrenamiento inicial y un trabajo libre de lesiones. La clase sigue el siguiente esquema: - Calentamiento muscular y articular en el suelo. - Calentamiento en la barra. - Desarrollo de contenidos. - Estiramientos y relajación.
 

 

Trapezi Fix INTERMEDI

Dies i horaris: Dill i Dix de 17.30 a 19.00
Professor: Pili Serrat
Màx alumnes per curs: 10
Preu trimestral: 1r trim>225/ 2n - 3r trim>210
Amb la finalitat de continuïtat i seguiment, en aquest nivell volem que els alumnes que han cursat 1 any d’iniciació o similar puguin aprofundir en el treball ja realitzat. Principalment es seguirà amb el treball bàsic, és a dir, repàs de figures i transicions clàssiques, incidint en que l'elegància i correcció dels moviments. Al mateix temps i paulatinament, s’introduiran noves figures de més dificultat per tal d’anar agafant un major domini de l’aparell. La classe constarà de: - Escalfament bàsic a terra (articulacions, abdominals...) - Preparació física a la barra. - Desenvolupament dels continguts. - Per acabar una sèrie d’estiraments prèviament treballats.


 Pàgina principal de Tallers Regulars