INFORMACIÓ SOBRE ELS ESTUDIS

CICLE FORMATIU DE GRAU MIG EN ANIMACIÓ DE CIRC

Mòdul professional 1: col·locació corporal, coneixement del cos, preparació física i entrenament (264h)

UF 1: col·locació i consciència corporal. Coneixement del cos i de la persona.

UF 2: preparació física i entrenament

Mòdul professional 2: eines per a la creació (264h)

UF 1: tècniques de dansa o altres tècniques de moviment

UF 2: tècniques d’expressió

Mòdul professional 3: acrobàcia a terra: principis i elements bàsics (264h)

Mòdul professional 4: acrobàcia sobre aparells: principis i elements bàsics (198h)

Mòdul professional 5: parades de mans: principis i elements bàsics (165h)

Mòdul professional 6: aprofundiment en les tècniques de circ. Optatives d’itinerari (330h > 165h x 2)

UF 1: aprofundiment en acrobàcia a terra

UF 2: aprofundiment en acrobàcia sobre aparells

UF 3: aprofundiment en parades de mans

UF 4: aprofundiment en equilibris acrobàtics

UF 5: aprofundiment en equilibris sobre objectes

UF 6: aprofundiment en tècniques aèries

UF 7: aprofundiment en manipulació d'objectes
L’alumnat ha de triar dues unitats formatives i el centre n’ha d’oferir dues o més.

Mòdul professional 7: projecte i representació (118h)

Mòdul professional 8: formació i orientació laboral (66h)

UF 1: el marc legal

UF 3: empresa i iniciativa emprenedora

UF 2: incorporació al treball

Mòdul professional 9: fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (100h)

Mòdul professional 10: llengua estrangera (anglès) (66h)

Hores de lliure disposició (165h)

 

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR EN ARTS DEL CIRC

Mòdul professional 1: Salut i entrenament (16h5)

UF 1: Salut

UF 2: Entrenament

UF 3: Seguretat

Mòdul professional 2: tècniques escèniques complementàries (396h)

UF 1: Moviment

UF 2: Joc escènic

Mòdul professional 3 a 9: Itinerari personal (495h)

A escollir-ne una entre:

MP 3: Acrobàcia a terra i/o sobre aparells

MP 4: Equilibris acrobàtics

MP 5: Equilibris amb i sobre objectes

MP 6: Parades de mans

MP 7:Tècniques aèries sense vol

MP 8:Tècniques aèries amb vol

MP 9:Malabars i/o manipulació d’objectes

Mòdul professional 10: Taller (240h)

Mòdul professional 11: Projecte (405h)

UF1: Segona tècnica

UF2: Projecte

Mòdul professional 12: Formació i Orientació Laboral (66h)

UF 1: el marc legal

UF 2: incorporació al treball

UF 3: empresa i iniciativa emprenedora

Mòdul professional 13: Formació en Centres de Treball – pràctiques a empreses, estudis o tallers (100h)

Hores de lliure disposició (133h)

 

Projecte De Mar a Mar

El Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel és sòcia del Projecte De Mar a Mar finançat pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional, creat para millorar l’orientació, la formació, i l’acompanyament dels artistes de circ.

Projecte Reflect

El Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel participa del partenariat del Projecte Reflect.