La fitxa d'inscripció a les proves d'accés als cicles formatius de cara al curs 2019-20 estarà disponible a partir del 15 de març, sol·licitant-la al següent correu:  rogeliorivel@escolacircrr.com

 

El nostre Centre imparteix

 • Cicle Formatiu de Grau Mig – CFGM en ’“Animació de circ”

 • Cicle Formatiu de Grau Superior – CFGS en Arts del Circ

Ambdós títols estan aprovats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat i publicats al DOGC. Són títols propis i, com a tal, no tenen efectes acadèmics, però sí efectes laborals a Catalunya.

Per accedir al CFGM és recomanable estar en bona forma física i tenir motivació i capacitat d'aprenentatge; es valorarà tenir experiència prèvia en acrobàcia, verticals, minitrampolí, teatre o dansa. Per preparar les proves d'accés al CFGM, el centre ofereix un Curs preparatori per aprendre acrobàcia, verticals, joc teatral i moviment i expressió corporal.

Per accedir al CFGS, és necessari tenir un nivell mitjà mínim en la tècnica de circ escollida com a principal (itinerari personal). Es valorarà també la capacitat de comunicació en escena, la forma física i el nivell en altres técniques de circ.

Si no saps a quin cicle aplicar, pots enviar un vídeo previ i et recomanarem a quin cicle aplicar.

És possible inscriure's a les proves d'accés d'ambdós cicles. Consulteu-ho.

DATES I TERMINIS CURS 2019-20     

15 de març de 2019                         Disponible el dossier per inscriure's a les proves d'accés

3 de juny de 2019                            Data límit per entregar el dossier i la documentació

7 de juny de 2019                            Publicació llista provisional admeses a les proves d'accés

14 de juny de 2019                          Publicació llista definitiva admeses a les proves d'accés

17 i 18 de juny de 2019                  CFGM - Proves d'accés - Torn A

20 i 21 de juny de 2019                  CFGM - Proves d'accés - Torn B

Del 25 al 28 de juny de 2019          CFGS - Proves d'accés

3 de juliol de 2019                           Publicació llista provisional admeses al CFGM i al CFGS

4 i 5 de juliol de 2019                       Aclariments o reclamacions

8 de juliol de 2019                            Publicació llista definitiva admeses al CFGM i al CFGS

9 i 10 de juliol de 2019                     Matrícula

 

CICLE FORMATIU DE GRAU MIG EN “ANIMACIÓ DE CIRC”

El Cicle Formatiu de Grau mig està configurat per 10 mòduls professionals;  inclou matèries com col·locació i consciència corporal, dansa i moviment, tècniques d’expressió, acrobàcia a terra i sobre aparells, parada de mans, equilibris acrobàtics i tècniques aèries, posada en escena d’espectacles així com un  mòdul específic corresponent a les hores de pràctiques externes a organitzacions del sector.

El cicle formatiu de Grau Mig d'“Animació en circ2 consta de 2000 h, impartides en dos anys acadèmics.

Adreçat a tots aquells i aquelles que vulguin  esdevenir professionals per realitzar activitats d’animació en circ i/o per actuar en públic amb números de circ i/o col·laborant amb altres artistes i companyies de circ, esdeveniments, festivals, etc. amb criteris artístics i de seguretat.

 

REQUISITS (documents i proves accés)  

 Requisits acadèmics i documentació

Per a accedir a les proves d’accés al cicle formatiu cal:

Si tens qualsevol dubte, posa't en contacte amb nosaltres.

Per ser admès a les proves, el candidat haurà d’entregar a la secretaria del centre (dilluns a dijous, de 16 a 20h), via electrònica o per correu ordinari, abans de la data que correspongui, la documentació següent:

 • Dossier d’inscripció (sol·licitar a rogeliorivel@escolacircrr.com)
 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotocòpia de la Targeta Sanitària (European Health Card en cas de candidats comunitaris; extracomunitaris consultar)
 • ​Fotocòpia del número de la Seguretat Social espanyola (en cas de no tenir-lo, consultar)
 • 2 fotos carnet (o una foto carnet digital)
 • Pagament de la taxa d’inscripció a la prova (50€). En cas de realitzar una transferència, recordar posar el nom del candidat/da al remitent.
 • Graduat d’Educació Secundària Obligatòria:
 • En cas d’alumnes que hagin cursat l’ESO a l’Estat espanyol
  • Original del vostre títol de l’ESO i fotocòpia compulsada
  • o resguard d’estar a l’espera d’obtenir-lo i fotocòpia compulsada
 • En cas d’alumnes que hagin cursat l’equivalent a l’Educació Secundària Obligatòria fora de l’Estat espanyol, consultar a rogeliorivel@escolacircrr.com IMPORTANT!

No s’admetrà cap dossier que arribi més tard de la data acordada. 

 

Les proves d’accés curs 2019-20

Les proves es realitzaran entre el dilluns 17  i el divendres 21 de juny (en 2 torns de 2 dies: 17 i 18/06 - 20 i 21/06), de 9 a 19h, al CAC Rogelio Rivel.

En cas de lesió entre la data d’inscripció a les proves i l’inici de les proves, cal comunicar-ho al centre per escrit.

Cal portar:

 • roba d’entrenament ajustada al cos,
 • calçat d’entrenament (opcional)
 • i el document d’identitat original

Cal retirar-se qualsevol complement (rellotges, arracades, piercings, etc)

En què consisteixen?

 

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2019-20

El dia 3 de juliol es publicarà la llista provisional dels admesos al web del centre, a partir de les 20h.

El dia 8 de juliol es publicarà la llista definitiva dels admesos al web del centre, a partir de les 20h.

La matrícula es realitzarà el 9 i el 10 de juliol.

La matrícula es formalitzà amb l’entrega (en persona o via electrònica) del rebut del banc conforme s’ha fet el pagament de la reserva de plaça: 750€. Els diners de la reserva només es retornaran en cas que es pugui substituir al candidat i sempre i quan s'avisi abans del 22 de juliol.

En cas de no haver presentat, abans del 3 de juny, la documentació acadèmica requerida, és necessari presentar-lo per a matricular-se. Sense aquesta documentació serà impossible matricular-se.

PREU I BEQUES 2019-20

Actualment no estem en condicions d’especificar el preu del curs, perquè depenem de subvencions que encara no estan concedides.

Orientativament, el preu del 1r curs’18-19 és de 3500€ . El de 2n curs’18-19, 3000€.

La resta del curs ha de pagar-se abans del 6 de setembre.

En ser un títol propi, no reglat, no és possible accedir a beques en Cataluña.

 

CALENDARI I HORARI

L'inici del cicle és a mitjans de setembre.

L’horari lectiu és de dilluns a divendres, de 9 a 18h, amb excepcions.

 

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR EN “ARTS DEL CIRC”

 El Cicle Formatiu de Grau Superior està configurat per varis mòduls professionals, pràctiques a empreses, estudis i tallers, més un itinerari personal o tècnica principal a escollir entre 7. Els mòduls professionals inclouen salut i entrenament, moviment i joc escènic, una tècnica secundària, creació, seguretat, etc.

L’itinerari personal pot escollir-se entre ser:

 • Acrobàcia a terra o sobre aparells (acrodansa, trampolí, báscula, barra russa, ...)
 • Equilibris acrobàtics (mà a mà, dinàmics, ...)
 • Equilibris amb i sobre objectes (roda cyr, bola, escala, cable, ...)
 • Parades de mans (blocs, bastons, escala, ...)
 • Tècniques aèries sense vol (trapezi fix, corda llisa, cèrcol, cintes, pal xinès, ...)
 • Tècniques aèries amb vol (quadre, minivolant, portor coreà)
 • Malabars i/o manipulació d’objectes (pilotes, cèrcols, bitlles, diábolo, ...)

El cicle formatiu de Grau Superior en “Arts del Circ" consta de 2000 h, impartides en dos anys acadèmics.

Dirigit a persones que vulguin crear, gestionar i representar un número de circ propi, aplicant la seva tècnica principal i utilitzant tècniques complementàries, amb criteris artístics de qualitat i en condicions de seguretat.

 

REQUISITS (documents i proves accés)  

 Requisits acadèmics i documentació

Per a accedir a les proves d’accés al cicle formatiu cal

Si no tens el títol, posa't en contacte amb nosaltres.

Per ser admès a les proves, el candidat haurà d’entregar a la secretaria del centre, via electrònica o per correu ordinari, en la data que correspongui, la documentació següent:

 • Dossier d’inscripció (sol·licitar a rogeliorivel@escolacircrr.com)
 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotocòpia de la Targeta Sanitària (European Health Card en cas de candidats comunitaris; extracomunitaris consultar)
 • ​Fotocòpia del número de la Seguretat Social espanyola (en cas de no tenir-lo, consultar)
 • 2 fotos carnet (o una foto carnet digital)
 • Pagament de la taxa d’inscripció a la prova (50€). En cas de realitzar una transferència, recordar posar el nom del candidat/da al remitent.
 • Estudis:
 • En cas d’alumnes que hagin cursat el Batxillerat a l’Estat espanyol
  • Original del vostre títol de Batxillerat i fotocòpia compulsada
  • o resguard d’estar a l’espera d’obtenir-lo i fotocòpia compulsada
 • Certificat de superació del CFGM en Animació de Circ
 • En cas d’alumnes que hagin cursat l’equivalent al Batxillerat fora de l’Estat espanyol, consultar a rogeliorivel@escolacircrr.com IMPORTANT!

No s’admetrà cap dossier que arribi més de la data establida. 

 

Les proves d’accés curs 2019-20

Les proves es realitzaran entre el dijous 20  i el dimarts  26 de juny, de 9 a 19h, al CAC Rogelio Rivel.

En cas de lesió entre la data d’inscripció a les proves i l’inici de les proves, cal comunicar-ho al centre per escrit.

Cal portar:

 • roba d’entrenament ajustada al cos,
 • calçat d’entrenament (opcional)
 • i el document d’identitat original

Cal retirar-se qualsevol complement (rellotges, arracades, piercings, etc)

En què consisteixen?

 

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

El dia 3 de juliol es publicarà la llista provisional dels admesos al web del centre, a partir de les 20h.

El dia 8 de juliol es publicarà la llista definitiva dels admesos al web del centre, a partir de les 20h.

La matrícula es realitzarà el 9 y el 10 de juliol.

La matrícula es formalitzà amb l’entrega del rebut del banc conforme s’ha fet el pagament de la reserva de plaça: 750€. Els diners de la reserva només es retornaran en cas que es pugui substituir al candidat i sempre i quan s'avisi abans del 22 de juliol.

En cas de no haver presentat, abans del 3 de juny, el Bachillerato (o resguard) o el document que certifica l’inici del procés d’homologació, és necessari presentar-lo per a matricular-se. Sense aquesta documentació serà impossible matricular-se.

PREU I BEQUES 2019-20

Actualment no estem en condicions d’especificar el preu del curs, perquè depenem de subvencions que encara no estan concedides.

El 1r curs 2019-20 té un cost de 3750€.

El curs ha de pagar-se abans del 6 de setembre.

En ser un títol propi, no reglat, no és possible accedir a beques a Catalunya.

 

CALENDARI I HORARI

L'inici del cicle serà a mitjans de setembre.

L’horari lectiu és de dilluns a divendres, de 9 a 18h.

 

Si teniu qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de rogeliorivel@escolacircrr.com.

 

Projecte De Mar a Mar

El Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel és sòcia del Projecte De Mar a Mar finançat pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional, creat para millorar l’orientació, la formació, i l’acompanyament dels artistes de circ.

Projecte Reflect

El Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel participa del partenariat del Projecte Reflect.