Beques 22-23

El Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel, sota el marc del conveni signat amb l’Ajuntament del Districte de Nou Barris, obre la convocatòria de BEQUES DE CIRC NOU BARRIS 22-23, destinades als joves residents a Barcelona, preferiblement, a aquells joves que visquin al districte de Nou Barris

Beques de Circ Nou Barris
Apropem els i les joves

als estudis artístics

Enguany s’ofereixen:

2 beques (1 pel CFGM i 1 pel CFGS)

10 beques per cursar tallers regulars
(3 pel 1r trimestre, 2 pel 2n trimestre, 2 pel 3r trimestre, 2 pels intensius d’estiu)

Descarrega la INFOGRAFIA en PDF

 

Requisits

CICLES FORMATIUS

  • Estar empadronat/ada a Barcelona(10 punts). [Màx. puntuació per l’empadronament a Nou Barris abansde l’1 de gener del 2021]
  • Renda disponible de la unitat familiar < a 1,5 vegades l’IRSC (10 punts)
  • Aptituds i capacitats adequades enl’audició de selecció (7 punts)

TALLERS REGULARS O
INTENSIUS D’ESTIU

  • Estar empadronat/ada a Barcelona(10 punts). [Màx. puntuació perl’empadronament a Nou Barris abansde l’1 de gener del 2021]
  • Renda disponible de la unitat familiar < a 1,5 vegades l’IRSC (10 punts)