Cicle Formatiu de Grau Mitjà

 

Es podrà demanar beca a partir de setembre’24  BECA!

Cicle formatiu de 2 anys que ofereix l’aprenentatge de les bases tècniques en Arts del Circ; permet escollir 2 tècniques principals i s’apropa a les metodologies de creació i a llenguatges innovadors.

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) conté 10 mòduls professionals; inclou matèries com col•locació i consciència corporal, dansa i moviment, tècniques d’expressió, acrobàcia a terra i sobre aparells, verticals, equilibris acrobàtics i tècniques aèries, posada en escena d’espectacles, així com un mòdul específic corresponent a les hores de pràctiques externes a organitzacions del sector; en tant que cicle formatiu, també s’imparteix Formació i Orientació Laboral i Anglès.

English information here:
Intermediate level training in “CIRCUS PERFORMANCES”

Té una càrrega lectiva de 2000h, impartides durant dos anys acadèmics. La càrrega setmanal és de 35h aproximadament

Adreçat a tots aquelles persones que vulguin esdevenir professionals per realitzar activitats d’animació en circ i/o per actuar en públic amb números de circ i/o col•laborant amb altres artistes i companyies de circ.

Cada any oferim 24 places per entrar al 1r curs.

Programa

Col•locació corporal, coneixement del cos, preparació física i entrenament: Aquelles matèries que serveixen per conèixer el propi cos i utilitzar-lo adequadament (Anatomia aplicada, nutrició, base tècnica, preparació física…)

264 h

Eines per a la creació: Dansa i altres tècniques de moviment per a poder desenvolupar el moviment del cos a un espai escènic. Joc Teatral, tècniques artístiques d’expressió per desenvolupar la comunicació escènica.

264 h

Acrobàcia a terra: Salts, girs i recolzaments. Acrobàcia tècnica i acrobàcia excèntrica.

264 h

Acrobàcia sobre aparells: Trampolí, minitrampolí, bàscula… aparells que permetran desenvolupar les habilitats i el control necessari del propi cos a l‘aire.

198 h

Parades de Mans: Verticals amb les diferents variants, tècnica bàsica per al control de la línia del cos.

165 h

Aprofundiment en les tècniques de circ (Optatives d’Itinerari):

  • Acrobàcia a terra
  • Acrobàcia sobre aparells
  • Parades de Mans
  • Equilibris acrobàtics
  • Equilibri sobre objectes
  • Tècniques aèries
  • Manipulació d’objectes

L’alumne ha de triar dues unitats formatives (165h x 2) i el centre n’ha d’oferir dues o més.

330 h

Projecte i representació: Presentacions a públic en diferents formats, dins i fora de l’escola, assaig de circ, pistes obertes i espectacles de finals de curs.

118 h

Formació i Orientació Laboral (FOL): Marc legal i incorporació al treball relacionat amb el sector de circ.

66 h

Pràctiques en empreses, estudis o tallers: Pràctiques amb diferents organitzacions relacionades amb el món del circ (companyies, festivals, centres de formació…).

100 h

Llengua estrangera (Anglès): matèria essencialment pràctica amb l’objectiu de poder comunicar-se a nivell bàsic amb el llenguatge del món del circ.

66 h

Hores de lliure disposició

165 h

TOTAL: 2000 h

Requisits

Disposar del títol de l’ESO (Educació Secundària Obligatòria) o superar la part comuna de la prova d”accés als cicles formatius de grau mitjà.

En cas d’haver cursat estudis a l’estranger consultar com tramitar l’homologació corresponent.

Audicions

Cicle Formatiu Grau Mitjà

No et perdis les audicions de la Formació Professional al Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel per al Cicle Formatiu de Grau Mitjà 2023-2024

Més informació