Qui som

El Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel ofereix una educació oberta a la innovació i a la creació per formar artistes de circ, intèrprets i/o creadors amb l’objectiu que siguin autònoms, responsables, curiosos i imaginatius afavorint el desenvolupament del seu talent creatiu.

Promou valors fonamentals com la solidaritat, el respecte i l’escolta; fomentem la recerca de nous llenguatges creatius i la innovació tècnica.

També promovem la mobilitat entre centres i estructures facilitant el contacte amb el món professional.

Reivindiquem el reconeixement de la formació en Arts del Circ a nivell de ciutat i de país.

Històric del Centre

El Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel neix de la voluntat d’un grup de professionals preocupats per la falta de formació en circ a Catalunya. A finals dels anys 90, juntament amb altres professionals de les arts escèniques, dissenyen un programa de formació preparatòria.
El 1999 es realitzà el curs pilot amb alumnes ja actius dins el món del circ.

Entre el 1999 i el 2018 hem acollit 384 estudiants; el 76% de l’alumnat que ha finalitzat la formació amb nosaltres ha entrat al món professional.

L’any 2000 s’instal•la una primera carpa en uns terrenys cedits per l’Ajuntament de Barcelona a l’Associació de Circ Rogelio Rivel i es comença el programa de 2 anys de formació preparatòria en arts del circ. Amb aquesta carpa es crea un espai històric a Barcelona dedicat al circ, enfocat a la formació i a la creació.

El 2004 entra a formar part de la Federació Europea d’Escoles de Circ Professionals.

El 2010, professores especialistes del centre comencen a treballar conjuntament amb l’Institut Català de Qualificacions Professionals i amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de crear la qualificació d’artista de circ en 2 nivells i els continguts de la formació professional corresponent.

El 2015 s’aprova el Cicle de Grau Mig i el 2017 el Cicle Superior.

Actualment som un centre autoritzat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a impartir ambdós títols.

Disposem de professorat amb molta experiència i d’unes instal•lacions òptimes (1.000 metres quadrats en tres veles) per formar futurs artistes circenses, sent l’únic centre d’aquestes característiques a Catalunya.