Proyecto De Mar a Mar

El Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel és sòcia del Proyecto De Mar a Mar finançat pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional, creat para millorar l’orientació, la formació, i l’acompanyament dels artistes de circ.

Proyecto Reflect

El Centro de las Artes del Circo Rogelio Rivel participa del partenariado del Proyecto Reflect.