El Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel, sota el marc del conveni signat amb l’Ajuntament del Districte de Nou Barris aquest curs 21-22, obre la convocatòria de BEQUES DE CIRC NOU BARRIS 22-23, destinades, preferiblement, a aquells joves que visquin al districte de Nou Barris. Les beques que s’ofereixen són:

A) 2 BEQUES de FORMACIÓ PROFESSIONAL (1 pel CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ i 1 pel CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR)

S’avaluaran els requisits en funció dels següents paràmetres:
• Empadronament al districte de Nou Barris abans de l’1 de gener del 2021 -> 10 punts.
• La unitat familiar haurà de comptar amb una renta disponible menor a 1,5 vegades l’IRSC actual -> 3 punts.
• Aptituds i capacitats. Caldrà que el candidat o candidata faci les audicions de selecció ordinàries del centre -> 7 punts
S’haurà d’assolir una puntuació mínima de 10 punts en total per poder optar a la plaça.

Per presentar-se a la beca caldrà fer exactament els mateixos passos que a la presentació ordinària de candidatures i facilitar el material que allà s’indica. Teniu tota la informació disponible sobre dates i terminis de les inscripcions a: https://www.escolacircrr.com/formacio-professional/audicions/.

S’haurà d’indicar que es vol optar a la “beca de circ nou barris” en el correu en el que s’adjunti tot el material per fer la preinscripció, i annexar a més:
– Certificat d’empadronament
– Certificat d’ingressos (pot ser la renda declarada a l’any anterior o un certificat d’ingressos ordinari)

 

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) conté 10 mòduls professionals; inclou matèries com col·locació i consciència corporal, dansa i moviment, tècniques d’expressió, acrobàcia a terra i sobre aparells, verticals, equilibris acrobàtics i tècniques aèries, posada en escena d’espectacles, i un mòdul específic corresponent a les hores de pràctiques externes en organitzacions del sector; en tant que és un cicle formatiu, també s’imparteix Formació i Orientació Laboral i Anglès. Té una càrrega lectiva de 2000h, impartides durant dos anys acadèmics. La càrrega setmanal és de 35h aproximadament. Està adreçat a totes aquelles persones que vulguin esdevenir professionals per realitzar activitats d’animació en circ i/o per actuar en públic amb números de circ i/o col·laborant amb altres artistes i companyies de circ. Més informació a: https://www.escolacircrr.com/formacio-professional/

B) 10 BEQUES per cursar INTENSIUS D’ESTIU O TALLERS REGULAR

• Empadronament al districte de Nou Barris abans de l’1 de gener del 2021 -> 10 punts.
• La unitat familiar haurà de comptar amb una renta disponible menor a 1,5 vegades l’IRSC actual -> 10 punts.
S’haurà d’assolir una puntuació mínima de 10 punts en total per poder optar a la plaça.

Per presentar-se a les beques s’haurà d’enviar un email a tallers@escolacircrr.com, indicant que es vol optar a la “beca de circ nou barris” i annexar a més:
– Certificat d’empadronament
– Certificat d’ingressos (pot ser la renda declarada a l’any anterior o un certificat d’ingressos ordinari)

Oferim un ampli ventall de TALLERS REGULARS i INTENSIUS, que representen formació lliure diversa i permanent en diferents tècniques de circ, com Roda Cyr, Pal Xinès, Verticals, Trampolí, Acrobàcia, Equilibris,Trapezi, Corda i Teles. Es desenvolupen entre octubre i maig. Més informació a: https://www.escolacircrr.com/altres-formacions/tallers-regulars/

Per qualsevol dubte o aclariment podeu adreçar-vos a secretaria@escolacircrr.com

 
PDF INFOGRAFIA –> Beques de circ Nou Barris